Systémy dSPACE a BTC Embedded Systems ponúkajú väčšiu skúšobnú hĺbku pre aplikácie kritické z hľadiska bezpečnosti

Creating a test project for dSPACE TargetLink (Apríl 2019).

Anonim

Rozšírenie klasických testovacích metód

Nové riešenie dopĺňa existujúce prostredie modelu v slučke (MIL), softvér v slučke (SIL) a hardvérové ​​rozhranie (HIL) prostredníctvom takzvaných pozorovateľov požiadaviek. Vždy sú aktívne a monitorujú dodržiavanie všetkých bezpečnostných požiadaviek v reálnom čase. Akékoľvek porušenie požiadaviek sa ihneď zaregistruje a spustí informatívnu správu pre používateľa. Kontinuálne sledovanie požiadaviek zvyšuje dosiahnutú skúšobnú hĺbku, takže pre každú funkciu je možné pokryť viac testovacích prípadov. Tým sa minimalizuje riziko nezistených chýb spôsobených vedľajšími účinkami.

Získajte viac informácií stiahnutím nižšie uvedenej informačnej stránky o produkte