Kategórie vedomosti : Apríl 2019

Vety a zákony

Vety a zákony

Existuje niekoľko teorémov, ktoré možno použiť na nájdenie riešenia elektrických sietí zjednodušením samotnej siete, alebo sa dá ľahko použiť na výpočet ich analytického riešenia. Vety o elektrickom obvode sa dajú použiť aj na systémy AC so iba jedným rozdielom: nahradenie ohmického odporu jednosmerného systému impedanciou. Všeobecné pojmy používané