Kategórie monitorovanie : Apríl 2019

Architektúra a komunikačný protokol na získanie dátovej úrovne stanice (IEC 61850)

Architektúra a komunikačný protokol na získanie dátovej úrovne stanice (IEC 61850)

Zber údajov na úrovni rozvodne Tento technický článok skúma architektúru získavania dát na stanici a komunikačný protokol opísaný v IEC 61850. IEC 61850 je súčasná medzinárodná norma pre automatizačnú stanicu (SA). Architektúra a komunikačný protokol na získanie dátovej úrovne substrácií opísaný v IEC 61850 (na fotografii: Stanica TransCo Laoag v noci, kredit: MikeHansZach cez Flickr) Zámerom IEC 61850 je poskytnúť interoperabilnú normu pre komunikáciu viacerých zariadení pre rozvodne. Doteraz vlastný komunikačný protoko