Kategórie bezpečnosť : Marec 2019

Zameriavaciu značku a sedem ďalších krokov, ktoré zachraňujú životy

Zameriavaciu značku a sedem ďalších krokov, ktoré zachraňujú životy

Účel zákroku na uzamknutie / označovanie Blokovanie / označovanie (LOTO) sa vzťahuje na špecifické postupy a pokyny na ochranu zamestnancov pred neočakávaným štartom, pohybom, aktiváciou, napájaním, uvoľňovaním energie atď. Strojov, zariadení, zariadení, systémov počas servisu, údržby alebo inšpekčných činností. Zamknúť - Označiť tréning a

Viete, čo je to oblúkový blesk? Ak nie, pokračujte v čítaní, je to dôležité.

Viete, čo je to oblúkový blesk? Ak nie, pokračujte v čítaní, je to dôležité.

Čo je Arc Flash? Blesk Arc je elektrický výbuch, ktorý je výsledkom spojenia s nízkou impedanciou na zemi alebo inej napäťovej fáze v elektrickom systéme. Vysoké teploty spôsobujú rýchle ohrievanie okolitého vzduchu a extrémne vysoké tlaky, čo spôsobuje výbuch oblúkov. Viete, čo je to oblúkový blesk? Ak nie, pokračujte v č

Ako nebezpečné sú indukované prúdy v prenosových vežiach a stožiaroch?

Ako nebezpečné sú indukované prúdy v prenosových vežiach a stožiaroch?

Elektrické pole Majitelia pozemkov a vývojári by si mali byť vedomí potenciálu nárazov a nárazov (spôsobených indukovaným napätím), ku ktorým môže dôjsť, keď niekto príde do styku s veľkým vodivým predmetom (napr. Vozidlo, budova alebo dokonca oplotenie) umiestnené na alebo vpravo -of-way. Ako nebezpečné sú indu

Ako definujeme nebezpečné oblasti?

Ako definujeme nebezpečné oblasti?

Ako definujeme nebezpečné oblasti? (Na fotografii: Upozornenie na horľavú kvapalinu) Aká je nebezpečná oblasť? Prvou požiadavkou je vedieť, čo je nebezpečná oblasť. Hlavné faktory relevantné pre klasifikáciu nebezpečnej oblasti sú povaha plynov alebo prachu nachádzajúcich sa v potenciálne výbušnej atmosfére a pravdepodobnosť prítomnosti tejto atmosféry. Pojem " klasifikácia